Zásady ochrany osobních údajů

Hlavní Zásady Ochrany Osobních Údajů Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Jaké informace se shromažďují.
Bereme soukromí uživatelů tohoto webu velmi vážně. Protože shromažďujeme určité části vašich osobních údajů, chceme vám pomoci pochopit podmínky týkající se shromažďování a konečného použití těchto informací. Shop for your Cause, LLC dává uživatelům možnost přispět procentem (ve výjimečných případech paušálním poplatkem) ze svých online nákupů zúčastněným školám, církvím a neziskovým organizacím. I když registrace není nutná, pokud se uživatel rozhodne registrovat, musí nám poskytnout své jméno, e-mailovou adresu, PSČ a heslo, abyste se mohli znovu přihlásit na web. Soubory cookie, místní sdílené objekty na našem webu a soubory cookie pro digitální otisk prstu. Shop for your Cause používá cookies, aby vám poskytl přizpůsobenější prostředí a zajistil, že dary plynoucí z vašich nákupů a dalších online aktivit budou připsány zamýšleným organizacím. Cookie neboli Local Shared Object (Flash Cookie) je malý textový soubor, který je uložen v počítači uživatele pro účely vedení záznamů. Soubory cookie neobsahují žádné osobně identifikovatelné informace, obsahují však jedinečné ID uživatele a mohou obsahovat ID příčin, které jste vybrali pro podporu prostřednictvím tohoto webu. Pokud se rozhodnete zaregistrovat, je ID uživatele propojeno s vaším účtem, což vám umožní sledovat vaše dary. V závislosti na zúčastněných zásadách obchodníka se sledovací soubory cookie nastaví, když navštívíte náš web, když navštívíte web obchodníka, nebo když kliknete na odkaz poskytnutý v Shopu pro váš software Cause. Soubory cookie nastavujeme tak, aby ukládaly vaše uživatelské jméno (je-li k dispozici), vaši oblíbenou věc a další informace, takže tyto údaje nemusíte zadávat pokaždé, když navštívíte náš web. Používáme také soubory cookie pro neregistrované uživatele, abychom je mohli sledovat na základě anonymního ID uživatele. Soubory cookie nám také umožňují sledovat relace uživatelů na webu, například funkce, které používáte, akce, které podnikáte, a informace, ke kterým přistupujete. Tyto informace používáme k tomu, abychom se zaměřili na zájmy našich uživatelů a zlepšili jejich zážitek ze stránek. Podobně používáme tyto informace ve statistických a agregovaných formátech k hodnocení efektivity našich stránek a k lepšímu porozumění vašim prioritám a zájmům. Obchod pro vaši věc Software shromažďuje a přenáší zpět na naše servery určité informace, které nelze osobně identifikovat, například jaký internetový prohlížeč používáte, kterou verzi našeho softwaru jste stáhli, předvolby vaší softwarové aplikace a zda máte určité funkce zapnuté nebo vypnuté . Kromě toho nám Shop for Cause Software předává informace, aby nás informoval, když navštívíte web obchodníka a když provedete nákup u tohoto obchodníka, aby nám pomohl zajistit, že věc, kterou jste si vybrali, obdrží příslušný dar pro váš nákup. Shop for your Cause Software může shromažďovat a přenášet do Shop for your Cause informace o navštívených webech a vašich aktivitách na těchto webech, které mohou zahrnovat nákupy, které provedete (nebo se rozhodnete opustit), provedená vyhledávání, reklamy, které vidíte nebo proklikejte, videa, která sledujete, a / nebo údaje, které nelze osobně identifikovat, odesíláte do webových formulářů na webových stránkách. Obecně jsou všechny tyto informace shromažďovány a přenášeny anonymně pomocí anonymního ID uživatele a nejsou spojeny s vaším jménem, ​​e-mailovou adresou ani jinými osobními údaji. Měli byste si však být vědomi toho, že pokud do webových formulářů zadáte osobně identifikovatelné informace, mohou být tyto informace přeneseny zpět do Shopu pro vaši věc. Tyto osobně identifikovatelné informace však nebudeme používat pro marketingové účely ani je záměrně spojovat s osobně neidentifikovatelnými informacemi o vás.Jaké informace NENÍ shromažďovány.
Neshromažďujeme informace o kreditní kartě, rodné číslo ani softwarové či hardwarové atributy / informace. Shromažďujeme pouze informace, které s námi dobrovolně sdílíte. Informace o kreditní kartě zpracovává obchodník, u kterého nakupujete. Jednoduše fungujeme jako portál a nikdy nevidíme ani nemáme přístup k informacím o vaší kreditní kartě.

Jak uchováváme vaše informace v bezpečí
Zabezpečení vašich osobních údajů má pro nás zásadní význam. V Shop for your Cause se naše bezpečnostní opatření skládají z bran firewall, pravidelných interních auditů, ochrany heslem a prověřování zranitelnosti.


Veškeré citlivé informace, ke kterým můžeme mít přístup, například informace o transakcích objednávek, které jsou nutné k tomu, abychom mohli provádět platby ve vaší věci (jsou obsaženy v přehledech třetích stran a jsou zabezpečeny pomocí jejich vlastních bezpečnostních zařízení).

Vaše soukromí v Shopu pro vaši věc
Shop for your Cause nikdy nebude vyžadovat žádné vaše osobní přihlašovací údaje prostřednictvím nevyžádaného telefonního hovoru, e-mailu nebo písemného dopisu. Jediným okamžikem komunikace o těchto informacích je, když jako uživatel proaktivně komunikujete se společností Shop for your Cause s dotazem na tyto informace.Komunikace členů
Nakupování přes Obchod pro vaši věc má více výhod než pouhé darování procenta z nákupu vaší charitě. Neúnavně pracujeme, abychom vám poskytli ty nejlepší nabídky a kupóny pro vaše oblíbené obchody. Zašleme vám e-mail s těmito speciálními nabídkami a dalšími důležitými informacemi o charitativních organizacích, pro které nakupujete. Z těchto e-mailů se můžete kdykoli odhlásit v rámci příslušných e-mailů.

Komunikace s neziskovými organizacemi
Někdy a pro určité charity budeme sdílet informace, aby mohly analyzovat a mít lepší představu o tom, co se děje v jejich členské základně. Bude se skládat pouze z určitého nastaveného parametru vaší e-mailové adresy.

Zásady ochrany osobních údajů Podmínky smlouvy
Používáním webu Shop for Cause vyjadřujete souhlas se zásadami a postupy popsanými v těchto zásadách ochrany osobních údajů a souhlasíte s tím, aby vaše osobní údaje byly shromažďovány společností Shop for Cause (nebo jejími zástupci nebo dodavateli) a předány a zpracovány ve Spojených státech. . Pokud s těmito zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nenakupujte prostřednictvím Shopu pro svou věc ani nepoužívejte web jakýmkoli způsobem.Jak můžeme používat vaše údaje
Vaše osobní údaje můžeme sdílet s následujícími třetími stranami:

  • Přidružené třetí strany (například naši správci databází) pouze za účelem pomoci nám s naší prací. Tyto skupiny nesdílejí vaše osobní údaje ani je nepoužívají k jiným účelům, než podle pokynů námi.
  • Pokud podepíšete petici, upozorňujeme vás, že i když zrušíte zaškrtnutí políčka „Zobrazit můj podpis veřejně“, vaše osobní údaje mohou být doručeny zamýšlenému příjemci takové kampaně nebo tvůrci takové kampaně elektronicky nebo písemně ; Společnost žádným způsobem nesleduje ani se nepokouší ověřit zamýšlené příjemce jakékoli kampaně a / nebo tvůrce jakékoli kampaně a zříká se veškeré odpovědnosti týkající se přesnosti zamýšlených příjemců všech kampaní a / nebo tvůrců všech kampaní. Dále si uvědomte, že pokud se rozhodnete veřejně zobrazit svůj podpis na petici, souhlasíte také se zveřejněním svého jména, města, státu a odkazu na váš uživatelský profil Obchod pro vaši příčinu na vstupní stránce takové petice s uvedením že jste takovou petici podepsali; tyto informace budou viditelné pro každého návštěvníka našich webových stránek, včetně vyhledávačů a dalších organizací poskytujících archivní internetové aktivity
  • Pokud byste chtěli dostávat přímou komunikaci od organizací, které podporujete, můžete se rozhodnout nechat nás předat vaše osobní údaje těmto organizacím; Vezměte prosím na vědomí, že kdykoli se rozhodnete nechat nás předat takové osobní údaje organizaci, budeme dále informovat organizaci o zdrojové kampani, kde jste provedli tyto volby. Mějte také na paměti, že výchozí nastavení našich petic předpokládá, že si přejete dostávat další komunikaci od organizací, se kterými spolupracujeme; pokud si nepřejete dostávat taková sdělení. V opačném případě předpokládáme, že dáváte souhlas společnosti Shop for your Cause sdělit tyto informace různým organizacím. Pokud se rozhodnete dostávat přímou komunikaci od organizací, které podporujete, mějte na paměti, že: (i) Obchod pro vaši věc nemá žádnou kontrolu nad obsahem, frekvencí a / nebo jakýmkoli jiným aspektem takové komunikace; a ii) je poměrně běžnou praxí, že organizace pronajímají nebo obchodují jména a adresy svých dárců s jinými organizacemi. Proto důrazně žádáme, abyste si před udělením souhlasu s předáním vašich osobních údajů této organizaci přečetli podmínky služby, zásady ochrany osobních údajů a / nebo jiné podobné zásady jakékoli organizace.

Kromě toho můžeme vaše informace o aktivitě kampaně použít pro interní účely, abychom nám pomohli přizpůsobit prostředí pro každého uživatele a provozovat, udržovat a zlepšovat funkce a funkčnost našich webových stránek. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodnete zveřejnit některé ze svých informací o aktivitě kampaně (například zveřejnit svůj podpis na petici nebo učinit komentář na veřejném fóru), budou mít k těmto informacím přístup třetí strany.

K zobrazování reklam zobrazovaných na našem webu používáme reklamní společnosti třetích stran. Tyto společnosti mohou používat souhrnné informace (kromě vašeho jména, adresy, e-mailu nebo telefonního čísla) o vašich návštěvách tohoto a dalších webů za účelem poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají. Pokud byste chtěli získat více informací o tomto postupu a znát své možnosti, jak tyto společnosti tyto společnosti nepoužívat, přečtěte si prosím http://optout.networkadvertising.org .

Bez ohledu na to, co je v rozporu s tím, co je zde uvedeno, Společnost: (1) může zveřejnit informace o svých uživatelích, pokud to vyžaduje zákon nebo v dobré víře, že takové zveřejnění je přiměřeně nutné k reakci na předvolání k soudu, soudní příkazy nebo jiné právní proces; a (2) může také zveřejnit informace o svých uživatelích příslušníkům donucovacích orgánů nebo jiným osobám v dobré víře, že takové zveřejnění je přiměřeně nezbytné pro: (a) prosazování našich podmínek služby; (b) reagovat na tvrzení, že jakýkoli příspěvek nebo jiný obsah porušuje práva třetích stran; (c) nebo chránit práva, majetek nebo osobní bezpečnost společnosti, jejích uživatelů nebo široké veřejnosti.

V případě, že je Společnost zapojena do bankrotu, fúze, akvizice, reorganizace nebo prodeje aktiv, mohou být vaše údaje prodány nebo převedeny jako součást této transakce. Sliby v těchto zásadách ochrany osobních údajů se budou vztahovat na vaše informace předané novému subjektu.

Změny zásad ochrany osobních údajů
Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit. Uživatelé mohou změny kdykoli zkontrolovat prostřednictvím odkazu Zásady ochrany osobních údajů na tomto webu. Pokud budeme používat vaše osobní údaje jiným způsobem, než jaký byl uveden v době shromažďování, upozorníme vás e-mailem. Budete mít na výběr, zda použijeme vaše údaje tímto odlišným způsobem. Pokud jste se odhlásili z e-mailové komunikace, zašleme vám e-mail stejně, protože to považujeme za důležitější.